7. samm

Kirjakoht:      Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ro.12:1.

SEITSMES SAMM : Loobumine ja ärapöördumine vanast – alistumine.

“Ma loobun sellest!” Kas sa oled kunagi midagi sellist ütlenud? Enamus meist on kunagi seda teinud erinevatel põhjustel. Vahest on see lihtsalt lõbu pärast, vahest on see täieliku pettumise pärast. Vahest sa ei loobu kangekaelsusest ja see põhjustab teiste vihastumist sinu peale.

Loobuda ei ole lihtne. Meil on uhkus. Uhkus tahab võita ja mitte loobuda. Uhkus tahab, et me hoiaks kinni sellest, mis meil on.
Uhkus tahab oma viisi, isegi siis, kui see teeb haiget. Sellepärast Jumal laseb meil vahest vastu seina nii joosta, et asjad muutuvad väljakannatamatuteks ja lõpuks me ütleme: “Ma loobun!”

Selles kirjakohas kutsub Paulus meid üles loobuma. Kuid selle jaoks on parem fraas “enese alistamine”. Enese alistamine Issandale. Loobumine oma viisidest ja ütlemine Jumalale, et sa oled valmis tegema asju nii, nagu Tema tahab.

See on raske! Sa ei taha alistada oma ihu Jumalale. Sa tahad seda kasutada oma tahtmise järgi. Sa ei taha loobuda homoseksuaalsetest tunnetest ja kõigest muust, mis sellega kaasas käib. Sa tahaksid loobuda haavadest ja ebameeldivatest mälestustest, aga mitte neist hetkelistest naudingutest. See on raske! See on võimatu! Seda on liiga palju!

Jumal ei ülegi, et see on lihtne. Tegelikult selles kirjakohas öeldakse, et see teeb haiget. Kas meile pole öeldud, et me peaksime tooma oma ihud elavaks ohvriks Jumalale? Ohverdamine teeb haiget. Mõned ohvrid toovad surma. Jeesuse ohvriga oli nii. Kuid Jumal ei taha, et meie peaks surema, Ta tahab, et me elaksime.

Sinu ohvriks on see, et sa pead vastu seima kuradile ja ülema “ei” tema kiusatustele. Sul tuleb võibolla ära kannatada homoseksualismist eemaldumisega kaasnevad sümptoomid. Need sümptoomid põhjustavad alati valu. Kuid Jumal ütleb, et sul tuleb sellest  läbi minna.

Sa suudad seda teha. Jumal on tõotanud sind aidata. Püha Vaim aitab sind. Jumal tõotus on: Siis alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Jak.4:7. Ära ütle, et sa ei saa teha seda, mida Jumal sul käsib teha. Palu, et ta annaks sulle väe öelda: “EI!”

See, et sa oled kristlane, ei tee lihtsaks Jumala tahte tegemise. Isegi Jeesuse jaoks oli see raske. Kas sa tead, kuidas ta palvetas kolm korda Getsemani aias, et Ta ei peaks minema ristile?  Kolm korda palus ta seda, aga iga palve lõpuks ta ütles: “Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad!” Jeesus läks ja suri sinu eest ristil.

Niisiis, kui me ütleme, et vastuseismine kiusatustele on liiga rakse ja Jumal tahab meilt liiga palju, siis tuleb meil meelde tuletada Jeesust ja võitlusi, millest tema meie jaoks läbi läks. Kas siis see kõik on meilt liiga palju tahetud?

Jeesusel ei olnud mingeid patte, mille eest maksta. Ta ei oleks pidanud ristil rippuma kui ta seda ei oleks tahtnud. Kuid ta armastas meid nii palju, et ta alistas kogu oma ihu Jumalale. Ta kannatas ära tohutu agoonia selleks, et meie võiksime vabad olla. Jeesus loobus oma elust, kui ta alistus oma Isale. Sina loobud vaid oma ahelatest, mis sind seovad, kui sa alistud. Kas sa oled valmis alistuma?

NÄDALA MÕTE

Kui õelaid saab palju, siis on ka üleastumisi palju, aga õiged saavad näha nende hukkumist!  Õpetussõnad 29:16.

Ei milgi kombel! Meie, kes oleme ära surnud patule, kuidas peaksime veel elama selles?  Roomlastele 6:2.

KIRJAKOHAD ABIKS JA JULGUSTUSEKS.   Sa võid üles kirjutada mõtted, mis sul tekkisid neid kirjakohti lugedes. Kirjuta üles just need mõtted, mis sind kõige rohkem aitavad. Otsi need kirjakohad ise piiblist üles.

Markuse 14:32-42.
Filiplastele 3:7.