6. samm

Kirjakoht:     Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse.  1.Jh.4:16
KUUES SAMM: Vägi, mis teeb muutused püsivateks – ARMASTUS.

Armastus on kõige vägevam asi nii taevas, kui ka maa peal. Me vajame maa peal elades usku, lootust ja armastust, kuid suurim neist kolmest on armastus. Me võime kogu igaviku nautida Jumala armastust, sest Jumal on armastus ning tema on igavene.

Jumal saatis oma armastuse pärast Jeesuse maa peale, et ta kannataks ja sureks meie eest. See oli armastus, mis pani Jeesust seda tegema. See on armastus, mille pärast Jumal ei hävita seda maailma oma vihas. See, et me oleme siiski olemas, on tänu Jumala armastusele meie vastu.

See fakt, et sa veel alles oled, on tõestus Jumala armastusest sinu vastu. Ta ei ole sind lasknud välja libiseda oma haardest, kuna ta armastab sind, hoolimata sellest, et sa teed pattu. Jumalal on võime armastada patuseid, samal ajal kui ta vihkab nende pattu. Ta armastab sind nii palju, et ta aitab sul võita homoseksualismi.

Kuidas sa saad mitte armastada sellist Jumalat? Meie armastus on otseselt selle tulemus, et Tema meid armastab. Johannes ütleb: Me armastame, sest tema on meid enne armastanud. 1.Jh.4:19

Me vajame armastust. Me vajame, et meid armastataks. Meil on vaja teisi armastada. Kuid me võime seda teha vaid siis, kui me armastame Issandat. Maailm vajab sellist armastust. On üks laul, mis ütleb: “Maailm vajab armastust, magusat armastust…”
Kuid armastus ei ole seks. Armastust võib küll väljendada seksuaalse suhtega abikaasade vahel. Armastus on midagi enamat kui seks ning võib ilma seksita ka eksisteerida.

Nii siis kui homoseksualist proovib leida armastust, mida ta ei ole saanud nooruses, läbi seksuaalsuhte teise mehega, siis ta ei leia kunagi seda, mida ta otsib, nagu ka kaks inimest ei saa leida armastust seksi läbi. Armastus ei tule seksist.

Kas sa tead, mis tegelikult on armastus? See on valmidus tõsta kedagi enesest ettepoole. Niisiis, kui sa armastad Jumalat, siis sa paned Tema esikohale. Ja kui sa armastad Jumalat, siis sa saad ka teisi inimesi enesest tähtsamateks pidada. Meie armastus teiste inimeste vastu tuleb Jumala käest.

Armastus ei saa lubada enesele, et otsib kedagi, keda ta saab mõne aja ära kasutada. Armastus on midagi enamat kui füüsiline ligitõmme. Armastus tahab teistele anda, mitte ainult saada. Armastus ei lase meil olla Jumalale sõnakuulmatud.

Kui me ütleme, et me armastame Jumalat ja tahame teha tema tahtmist, siis on Jumala tahtmine, et inimene abielluks naisega. Jumal lõi Aadama ja Eeva mitte Aadama ja Geena. Ta ootab, et mees armastaks oma naist ega teeks temast ainult seksi objekti. Jumal ei vihka homoseksualiste, vaid ta vihkab seksi vale kasutamist ükskõik, kelle poolt. Jumal on vale seksi kasutamise vastu, sest ta teab, et see teeb inimestele halba.

Jeesuse armastus ei lase sul seksi kuritarvitada. Issanda armastus aitab sind vabaks saada igast patust, mida sa teed. Jumal on sulle täielikult andestanud ja sind vabastanud armastuse pärast sinu vastu. Ta on sind täitnud oma armastusega, et sa võiksid olla sõnakuulelik.

Armastus ei lase sul teha haiget ei enesele ega teistele ega Jumalale. Patused himud tahavad ainult rahuldamist. Seks ilma armastuseta ja Jumala õnnistuseta toobi vaid süütunde, rahuldamatuse ja hukkamõistu. Sama moodi tunneb ka sinu partner.
See on inimestele haiget tegemine. Armastus ei lase sul kellelegi haiget teha.

Jumal on armastus ja tegeleb meiega armastuses. Kas pole Jumal imeline! Me pahandame enda peale, kui meie patud tüütavad inimesi ja teevad neile haiget, aga meie Taevane Isa ei tee seda. Ta näeb meie viletsust ja andestab meile armastuses. Ta annab meile võimaluse üles tõusta, ümber pöörata ja minna õiges suunas. Kiitus Tema pühale nimele!

Jumala armastus kasvab sinus usu läbi, mis tuleb sinusse Jumala Sõna kuulmise ja uurimise kaudu. Armastus tekitab sinus vajaduse andestada. Kõik see toimub siis, kui sul on igatsus võita ja välja tulla homoseksualismist. Jumal võib sulle selle igatsuse anda.

Kas sa näed, kuidas see programm on üles ehitatud ja milline loogika selle taga on? Kas sa näed, kuidas iga samm lõhub ahelaid, mis su ümber on.

Armastus on kuues samm. Ilma selleta ei tööta ükski neist sammudest. See samm on selline, mis ei tee sind ainult vabaks, vaid kutsub sinu elus esile selliseid muutusi, millest inimesed näevad tõesti, et sa käid koos Issandaga. See võimaldab sul suhelda mõlemast soost inimestega Jumala hoiakutega ja mitte himudest lähtuvalt.

Jumala armastus aitab sul teisi inimesi tõeliselt armastada ja võib juhtida Jumalale meelepärase suhteni vastassugupoolega. Armastus on see, mis teeb võimalikuks normaalsed suhted.

NÄDALA MÕTE

Me armastame, sest tema on meid enne armastanud.  1 Joh 4:19

Kui keegi ütleb: “Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.  1 Joh 4:20

   KIRJAKOHAD ABIKS JA JULGUSTUSEKS.   Sa võid üles kirjutada mõtted, mis sul tekkisid neid kirjakohti lugedes. Kirjuta üles just need mõtted, mis sind kõige rohkem aitavad. Otsi need kirjakohad ise piiblist üles

1 Joh 4 peatükk.

1 Joh 5 peatükk.