5. samm

Kirjakoht:      Sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellelgi on kaebust teise peale. Nõnda  nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie     Kol.3:13
VIIES SAMM : Tervenemine haavadest – andestus.

Kas sa oled endalt kunagi küsinud küsimuse: “Mis mul viga on?” Või kas sa oled jõudnud järeldusele, et sa oled teistest inimestest erinev? Tegelikult sa ei ole teistest erinev. See on vaid üks vale, mille kurat on sulle söötnud, mille on omaks võtnud paljud nii heteroseksuaalsed kui ka homoseksuaalsed inimesed. Homoseksuaalne inimene on samasugune inimene nagu on iga teine. Ta on patune. Kuid piibel ütleb, et kõik on pattu teinud. Ainus vahe patuste vahel on see, kuhu nende patusus on neid elus viinud.

Patt on vastuhakkamine Jumalale, ükskõik, milline see patt ka on. Seks on üks ala elus, kus see vastuahakk esile tuleb. Niisiis sa näed, et homoseksualist ei erine millegi poolest teistest. Ainult tema seksuaalne orientatsioon on see, kuhu ta patt teda on viinud. Nagu iga patt, antakse see andeks ja seda on võimalik ka võita.

Igal patul inimeste elus on olemas põhjused. Sul tuleb neid mõista, kui sa tahad aru saada, miks sa teatud viisil käitud. On mitmeid põhjuseid, miks mõned inimesed muutuvad homoseksuaalseteks. Peamiseks põhjuseks peetakse armastuse puudumist samast soost lapsevanema poolt. Niisiis, homoseksuaalne käitumine ei ole niivõrd seksuaalne asi, vaid see on armastuse otsimine. See on  Jumala poolt antud vajaduse, vanemate armastuse otsimise, täitmine Jumalale vastuvõetamatul viisil.

Ka heteroseksuaalid võivad armastust otsida igasuguste vahenditega ja lõpetada sellega, et nad teevad enesele haiget, nii nagu ka homoseksuaalid. Jumal peab süüdlaseks mõlemaid, kuid Jeesuse pärast Ta andestab kõigile, kui inimene parandab meelt ja usub Jeesusesse.

Kuid armastuse puudumisel on ka teisi mõjusid, mis võivad inimese viia homoseksualismi. Armastuse puudumine võib inimese ellu jätta sügavad haavad; kui sellega on kaasas ka halvasti kohtlemine, siis võib see viia ka vihkamiseni südames. Kuid need ei ole ainsad haavad, mis võivad olla sinu hinges. Seal võivad olla haavad mille sa oled saanud, kuid ei ole kunagi tegelikult andeks andnud, kuigi sa oled seda üritanud. Sa võid unustada alles siis, kui sa oled andestanud. Isegi siis läheb veel aega, enne kui see haav muutub vaid õrnaks mälestuseks, nii et see ei tekita sulle jälle valu, kui need asjad vahest meelde tulevad. Tõelise andestuse tunnuseks on see, et saa mäletad, et sulle tehti haiget, aga sa ei tunne enam viha inimese vastu, kes sulle seda tegi.

See mida sul vaja on, on teadlik andestamine. Selleks, et homoseksualism ei saaks enam kristlast kinni hoida, on tal kõigepealt vaja kogeda rahu andestuses, mis tuleb Jumala käest usu läbi Jeesusesse.

Võibolla sa ei ole selle üle kunagi mõelnud. Võibolla sa oled mõelnud, et sa oled kõigile inimestel andestanud. Võibolla oled sa üritanud seda teha, kuid see pole sul õnnestunud. Seda, kas sinu südames on andestamatus, võib ära tunda. Oma raamatus “Purunenud emotsioonide tervenemine” mainib David Seamands neli põhilist asja, mis tulevad esile inimese elus, kui temas on andestamatus.
Need on :
1.sügav väärtusetuse tunne,
2.alaväärsus,
3.perfektsionism (täiuslikkuse taotlemine),
4.ülitundlikus,
5.hirmu täis olemine.
Siis ta ütleb: “Kogu seks on keerukalt ka siis seotud nende tunnetega…”

Kas pole huvitav, et Meie Isa palves on ühe teemana välja toodud andestus? See on nii tähtis, et meid on mitmeid kordi julgustatud andestama. Meile andestamine on sõltuv meie soovist andestada teistele. Kui see on nii tähtis, kas me ei peaks seda  tõsiselt võtma?

Võibolla oled sa vaeva näinud, et maha suruda mõningaid haavumisi ja sa ei taha neid enam välja kaevata. Aga sa pead seda tegema. Sa pead võtma aega, et andestada see konkreetne patt. Kaeva need asjad välja! Las need näevad päevavalgust. Nad ei ole niikuinii maha maetud, vaid on sinus ja käärivad ning närivad sind ning põhjustavad valet käitumist. Las nad surevad andestuse tulemusel. Andestus hävitab nad kindlasti ja vabastab sind tõeliselt.

Kuid sa võid öelda, et see andestamata haav on sulle tihti palju valu teinud. Nad pole väärt, et neile andestada. Vale! Sa oled sedasama teinud Jumalale ja Ta on sulle andestanud ja andestab ka tulevikus.

Surma oma vihkamine andestuse läbi ja lase Jumala armastuse valgusel täita ennast! Las sinu andestus vabastab sind patu süüst, mille on põhjustanud sinu homoseksuaalne elustiil. Murra järgmine lüli selles ahelas, mis on sind sidunud! Kas sa tõesti tahad olla möödunud aastate haavumiste ori? Andestus tähendab vabadust!

NÄDALA MÕTE

ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele;
Matt. 6:12

Tema annab andeks kõik su pahateod, tema parandab kõik su vigadused!
L. 103:3

KIRJAKOHAD ABIKS JA JULGUSTUSEKS.   Sa võid üles kirjutada mõtted, mis sul tekkisid neid kirjakohti lugedes. Kirjuta üles just need mõtted, mis sind kõige rohkem aitavad. Otsi need kirjakohad ise piiblist üles.

Matteuse 18:21-35; Luuka 15 peatükk.