3. samm

Kirjakoht: Sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära; ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie usk!  1 Joh 5:4

KOLMAS SAMM : Vägi selleks, et võita – JUMALA ANTUD USK

Ainult neid homoseksualiste, kes tahavad homoseksualismist vabaks saada, saab aidata. Kuid ainult kergest igatsusest ei piisa. Ainult igatsus ei kanna sind, kui asjad lähevad raskeks ja kiusatused on tugevad. Siis see igatsus kaob ära ja homoseksualist läheb tagasi vanasse rööpasse. Kas seda on sinuga juhtunud? Miks? Kas sa oled selle üle mõelnud? Kas see ei tekitanud sinus soovi hoopis loobuda. On mitmeid põhjuseid, miks ainult paljast igatsusest ei piisa.

Üks põhjus on, et ainult igatsus ei muuda tegelikult midagi. See ei muuda seksuaalseid tundeid, mis sul on ja millest sa tahad loobuda. Samas ei muuda see ka sinu mõtlemist ja omandatud harjumusi. Valed tunded ja mõtted kogunevad, kuni nad on muutunud talumatuteks ja otsivad rahuldust. Sa lõpetad sellega, et sa teed seda, mida sa ei taha teha. Selle tulemus on vastikus- tunne, meeleheide ja lootusetus. Näib, et nii see peabki olema, sest paistab, nagu ei oleks mingit pääseteed. Kuid see on vale!

On võimalik muuta meie tundeid ja mõtlemisviise ja hakata teistmoodi käituma. Me võime saada uueks inimeseks Kristuses.
See on see, mida Jumal ütleb meile: “Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!” ( 2.Kr.5,17 ) Kas sa näed, mida siin öeldakse? See on kui muusika su kõrvus.

Me vajame usku! Usk muudab meid. Usu läbi saame me sisemiselt uuteks inimesteks. Usk aitab meid mõelda, rääkida ja tegutseda teistmoodi. Usk paneb meid Jumalaga ühele lainele. Kuna mõtted kontrollivad tegusid, siis saab meie tegusid kontrollida. Homoseksualismi on võimalik võita! Homoseksualist võib saada tagasi oma tõelise seksuaalsuse ja elada heteroseksuaalsena nii, nagu Jumal teda on loonud.

Kiusatused tulevad sulle küll, aga sa ei pea neile järele andma. Võitlus võib küll raske olla, kuid sa võid VÕITA. Sul on usu kilp, millega sa võid kustutada kõik tigeda tulised nooled! ( Ef.6:16 ) Liiga paljud inimesed püüavad võidelda tigeda tuliste nooltega – homoseksuaalsete nooltega – ilma usuta, nii ei saa seda teha edukalt. Isegi usuga ei ole see lihtne, kuid see on võimalik.

See on hämmastav kuidas kristlased unustavad kasutada usku, et vastu seista kiusatustele. Kui meil on tekkinud Jumalale meelepärased vastused, siis me võime tihti öelda “ei ” kiusatustele. Kuid tihti peame me kaalutletult kasutama oma usku, et vastu seista tugevatele kiusatustele ja välja kujundama uued reaktsioonid kiusatustele. See ei tule automaatselt ainult sellepärast, et meil on usk. Ja kui sa teed seda, siis võivad võitlused olla pingelised, sest harjumused ei kao kergesti. Kui sa ei mõista seda, siis sa võid enne loobuda, kui võitlus on võidetud. Jumal tõotab, et sa võid võita. Usu seda! Sa võid mõned korrad lüüa saada, kuid võit on sinu!  Ükskõikne palve ja usu mitte kasutamine ei too tulemusi. Las Jumal ehitab sinu usku. Usu kasutamine teeb ta tugevamaks.

Teine põhjus, miks ainult igatsusest ei piisa, on see, et selles ei ole väge. Selleks, et purustada inimese homoseksuaalseid käitumisharjumusi, on vaja väge. Väge selleks, et öelda “EI” kiusatustele. Väge selleks, et mitte minna poodi gayde kirjandust ostma, mitte minna parki, mis oli kokkusaamiskohaks minevikus. Väge selleks, et nähes teise mehe keha, näha vaid Jumala loomingut ja mitte ihaldusobjekti. Väge, mis aitab sul valida pääsetee, mis on alati olemas, mille Jumal valmistab kiusatuse ajal.
( 1Kor.18:13 ) Väge selleks, et kontrollida oma ihu ja emotsioone.

See on see võit, millest räägitakse selles kirjakohas. Maailm selles salmis esindab kõike halba, kõike, mis on vastuolus Jumala tahtele. See on see patt, millega me iga päev kokku puutume. Homoseksualism on üks neist pattudest, koos kõigega, mis käib kaasas selle patuga.

Sa pead teadvustama seda tõde, et homoseksualism on patt, kuid see on andestatav usu läbi Kristusesse ja seda saab võita usu läbi. Jeesus on valmistanud vabaduse homoseksualismist kui sa vaid selle vastu võtad. Tõde on, et homoseksualistid nagu ka kõik usklikud, on vabad isikliku Jumala antud usu läbi Jeesusesse.

Sa oled VABA! VABA! VABA! Kasuta oma vabadust! Las Püha Vaim aitab sul selles kasvada! Las Ta aitab sul usus kasvada. Sa ei saa seda teha üksinda ja sul pole ka väge, et aidata Pühal Vaimul teha tööd sinu südames. Püha Vaim teeb seda kõike ise!

NÄDALA MÕTE

Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!
2 Kor. 5:17

Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.
Roomlastele 10:17

KIRJAKOHAD ABIKS JA JULGUSTUSEKS.  Sa võid üles kirjutada mõtted, mis sul tekkisid neid kirjakohti lugedes. Kirjuta üles just need mõtted, mis sind kõige rohkem aitavad. Otsi need kirjakohad piiblist ise üles.
Heebrea 11 peatükk.
Matteuse 8:5-13.