1. samm

KUIDAS VABANEDA HOMOSEKSUALISMIST?

Kirjakoht:  Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks!  

Ro.10:9

Esimene samm :   Kuidas saada kristlaseks?

Kas sa tead, milline on sinu suhe Jumalaga?
Kui sa ei ole mitte kunagi võtnud Jeesust oma elu Issandaks vastu, siis oled sa patu läbi Jumalast eraldatud. Jumal saatis Jeesuse risti peale sinu pärast. Johannese 3:16 ütleb:
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!
Jumal armastas sind nii väga, et ta andis oma ainusündinud Poja sinu eest.

2.Korintlastele 5:21 ütleb, et Jumal tegi Jeesuse, kes ei teadnud mingist patust, meie eest patuks. Jeesus oli veatu Jumala Poeg. ta ei tundnud pattu, aga Jumal tegi Ta meie eest patuks.
Patt oli põhjuseks, miks Jeesus maa peale tuli. Ta suri ristil ja läks põrgusse ühel põhjusel: et maksta hind patu eest. Kui see hind oli kord makstud, äratati Jeesus Saatana
üle võidutsedes surnust üles ja sellega oli patuprobleem lahendatud.

Jumal ei heida sulle su pattu ette. Ta saatis Jeesuse sinu asemel ristile. Jeesus maksis võla ja
nüüd võid sina vastu võtta selle, mida tema sinu eest on teinud.(Js.53:3-5)

Hind on makstud, aga see ei toimi automaatselt. Sina pead tegema valiku võtta vastu Jeesus
kui oma isiklik Päästja. Kui sa ei ole seda mitte kunagi teinud, siis otsusta just nüüd. Kahetse
oma pattu, pöördu sellest täielikult ära ja palveta. Kui sa seda teed, teeb Jumala vägi sinust  uue loodu Kristuses Jeesuses.

Palveta sedasi:” Taevane Isa ma tulen sinu ette Jeesuse nimel. Ma palun, et Jeesusest saaks mu elu Issand. Ma usun seda oma südames, sellepärast ma ütlen seda ka suuga välja :Jeesus on surnuist üles äratatud. Just praegu võtan ma Tema oma elu Issandaks vastu.
Jeesus, tule mu südamesse. Ma usun just praegu, et  olen päästetud. Nüüd ütlen ma selle välja : ma olen uuesti sündinud. Ma olen kristlane. Ma olen Kõikväelise Jumala laps.”

(Kasutatud kirjakohad  Joh.1:12; 3:16; 6:37, 10:10; Ro. 3:23; 2Kor.5:17, Joh.16:8; Ro.5:8; Joh.14.6;
Rom.10:9,10,13).