Me usume

1. Homoseksualistide ja lesbide käitumine on õpitud käitumine. Jumal lõi inimesed   heteroseksuaalseteks. Homoseksulaism on väliste mõjude tulemusel tekkinud elustiil. Homoseksualism ei ole kaasasündinud probleem, sellest on võimalik vabaneda.
2. Homoseksualism ja lesbinism ei ole seksuaalne probleem , vaid puuduva armastuse otsimine.
3. Homoseksuaalsus ja lesbinism on patt Jumala ees, kuid mitte suurem kui iga teine patt.
4. Jumal armastab homoseksualiste ja lesbisid niivõrd palju, et Ta saatis oma ainusündinud Poja, et maksta ka selle patu eest ristil ja pakkuda andestust.
5. Sa võid vabaneda homoseksuaalsest elustiilist Jeesus Kristuse abiga, kui sa vaid tahad vabaks saada.
6. Selleks on PÄÄSETEE  programm, mis koosneb 8 sammust.